V Rogaški Slatini, »Kraljevini vode«, je 5. in 6. Oktobra 2018 potekala IV. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija. Konferenco je v Aninem  dvoru svečano otvoril župan občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič. V svojem  nagovoru je poudaril, da so v občini Rogaška Slatina prioritetni infrastrukturni projekti,  vendar pa je občina vedno pripravljena podpreti projekte, ki so namenjeni izobraževanju otrok, kot tudi dogodke, ki privabljajo veliko število gostov.

Na konferenci je prisostvovalo 72 udeležencev. Na strokovnem delu konference je sodelovalo 15 udeležencev iz 6 držav: Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Srbije, Avstrije in Nizozemske. Posebno zanimiva je bila razprava okrogle mize, na kateri je sodelovalo 6 predstavnikov podjetij, ki so v dinamičnem ozračju predstavili podjetniške prakse, ki s tehnološkimi procesi in končnimi izdelki zmanjšujejo in preprečujejo onesnaženje  vode in vodnih virov.

Naslov  letošnje konference je bil »Vpliv mednarodne komunikacije na vodni odtis«. Udeleženci so s svojimi predstavitvami in razpravami s področja svojega dela in ravnanja z vodo, ponudili popolnoma nove poglede na ta nezadostno poznan koncept. Zato je bil posebno dobrodošel prispevek koordinatorke projekta pri organizaciji Water Footprint Network, gospe Lare Wohler z Univerze Twente na Nizozemskem, ki je v svojem prispevku predstavila metodologijo in rezultate svojega raziskovalnega dela na področju realne potrošnje vode in onesnaževanja vode. Posebno so zaskrbljujoči podatki porabe nerealno velike količine čiste vode pri proizvodnji hrane in proizvodnji tekstila. Ob končnem podatku njenih raziskovanj, da je povprečna količine vode za zadovoljevanje potreb Evropskega prebivalca 4.000 litrov / dan, smo se primorani zamisliti.

Predstavniki javnih vodnih podjetij »Hrvatske vode« in »Vode Vojvodine« so svoje vsebine in izobraževalne programe predstavili kot vpliv na znižanje stopnje ranljivosti živega in zaščitenega sveta okoli nas. Konference so se udeležili tudi predstavniki javnih komunalnih podjetij za vodo in kanalizacijo iz Rijeke, Slavonskega broda in Subotice, ki so ob tej priložnosti poleg strokovnih predstavitev izmenjali izkušnje z mag. Bojanom Piršem, direktorjem OKP Rogaška Slatina.

Zanimiv je bil pristop mag. Karin Kaiblinger iz Dunaja, ki se je konference udeležila kot predstavnica Gutessen consultinga. Dunaj je mesto, ki pridobiva vodo iz Alp, zato imajo prebivalci privilegij pitja čiste izvirske vode. V mestu Dunaj je 900 javnih vodnjakov. Vendar pa je miselnost potrošniške družbe pripeljala do dejstva, da je že sedaj potrebno ozaveščati, motivirati in vzgajati otroke, da ne pijejo vode iz plastenk, ampak da se zavedajo privilegija možnosti pitja zadostnih količin vode iz pipe.

Strokovna sodelavka na projektu Vodni agent, prof. dr. Tatjana Kikec, je predstavila razvoj projekta. Ob tem so bili predstavljeni nekateri uspešni primeri izvajanja projekta  Vodni agent  v osnovnih šolah v Sloveniji in na Hrvaškem, ter primer dobre prakse sodelovanja med javnimi gospodarskimi družbami in šolami. Zlasti je zanimivo, da se je projekt razvijal izven regionalne ravni. Bence Cseke iz  IMRO DDKK Nonprofit d.o.o. iz Madžarske, je predstavil dva trenutno aktivirana evropska projekta: Water agent 003, ki jo financira Višegradski sklad. Drug projekt je Wat.Edu., projekt  ki se financira iz programa Erasmus+, katerega izvajanje se prične v mesecu novembru 2018, skupaj s partnerji iz Madžarske, Grčije in Češke republike. V tem projektu bosta sodelovala tudi Društvo vodna agencija  in I. Osnovna šola iz Rogaške Slatine.

Poseben tematski blok je predstavljala okrogla miza, kjer je bilo v razpravo o inovativnih podjetniških praksah, vključenih več presenečenj, kot npr. vključitev in prenos v živo na Blejsko jezero. Tako je bil na zanimiv način predstavljen ekološki turizem ročnega veslanja Blejskih pletenj.

Mag. Margarita Maruškić Kulaš, direktorica Aquatika – Slatkovodni Aquarium iz Karlovca, je predsedniku Društva vodna agencija, gospodu Jožetu Cvetku, podelila  kupon za ogled Aqvarijuma  za najboljše Vodne agente. Kupon za izlet je namenjen najboljšim udeležencem projekta in zmagovalcem ustvarjalnega natečaja, ki je v fazi postavitve in je namenjen udeležencem projekta Vodni agent.

Uradni del IV. mednarodne konference je bil zaključen z ogledom razstav Aninega dvora,  kar je dodatno popestrilo otvoritveni del programa, kjer so nastopili učenci glasbene šole in otroški pevski zbor iz Rogaške Slatine.

V drugem konferenčnem dnevu 06. oktobra so udeleženci odšli na strokovni voden tematski izlet.

S pomočjo mag. Aljaža Čoha so spoznali z zgodovino Rogaške Slatine, ter si ogledali izvire mineralne vode.

Sledil je ogled Vodne poti Kostrivnica, kamor se zlivajo vode iz Boča, od tu naprej pa do Rogaške Slatine.  Gostitelji g. Jože Strniša, predsednik krajevne skupnosti Kostrivnica in študentki  Ana Erjavec in Lana Dragovan so udeležencem predstavili vodni mlin in njegovo zgodovino. Udeleženci so imeli priložnost primerjati okus mineralne vode “Lenkečka”  z mineralno vodo iz Kraljevega vrelca.

Ogled ribnikov za gojenje sladkovodnih rib z metodo recikulacije vode v Šmarju pri Jelšah je vodil lastnik ribnikov, mag. Danijel Gospić. Obiskovalcem je predstavil celoten proces proizvodnje gojenja rib, ter odgovoril na številna zanimiva vprašanja glede recikulacije vode, vse od ideje do delovanja tehnologije v praksi.

Zaključna misel udeležencev ob koncu konference je bila, da se moramo naučiti spoštovati Njeno Veličanstvo – Vodo. Začenjamo pri ozaveščanju in izobraževanju otrok, ki so najboljši multiplikatorji idej do širše skupnosti. Z ohranjanjem čiste vode branimo pravico do življenja.

 

Majda Adlešić, programski vodja Društva vodna agencija