Merač protoka

jos za aquaims 274                         jos za aquaims 276 

Upotreba prikazivača potrošene vode »Vodni Agent« – svaka kap vredi

Naprava je namenjena merenju količine potrošene vode na standardnim slavinama za vodu. Omogućuje trenutni prikaz količine istočene vode i kumulativnu količinu istočene vode. Prikazivač potrošene vode može se upotrebiti i na drugim potrošačima vode. Uredjaj funkcioniše pri temperaturama od 0°C do 80°C. Cevni nastavak se lako koristi kod većine standardnih slavina. Preciznost uredjaja je 0,1 l.

Nakon otvaranja ventil na slavini, automatski se pokreće voda. Na displeju se prikazuje :

 P1 

Prilikom otvaranja ventila na slavini ekran na mernom uredjaju se aktivira i počinje merenje količine istočene vode. Kad potrošač zatvori ventil, merni uredjaj još 10 s pokazuje količinu istočene vode a zatim se uredjaj sam isključi. Posle 2 min. Korišćenja ekran počinje da očitanu vrednost naizmenično zamenjuje simbolom  – – – –

 P2

Prilikom pritiska na dugmence uredjaja sa strane na ekranu se ispiše ukupna potrošnja vode od zadnjeg korišćenja mernog uredjaja. U tom položaju uredjaj 2 s prikazuje ukupnu potrošnju vode. Vrednost poništavamo tako što dugmence sa strane držimo pritisnuto dokle god se na ekranu ne pojavi 0 (nula).

 P3

Kada po prikazanom stanju uredjaja na P2 još jdnom pritisnemo dugmence sa strane aktiviramo položaj P3. Položaj P3 prikazuje ukupnu potrošnju vode. Ovu vrednost ne možemo poništiti odnosno reaktivirati osim potpunim resetovanjem uredjaja, što radi stručno lice.

 P4

Merni uredjaj prikazuje vreme od početka potrošnje vode. Podatak lako možemo poništiti odnosno vratiti na početnu vrednost 0 (nula) dužim pridržavanjem dugmenceta sa strane.