Izvajalec projekta: Društvo vodna agencija, Sv. Florijan 56a, 3250 Rogaška Slatina.
Trajanje projekta: od 1. 9. 2018. do 31.05.2019.
Financiranje projekta: v okviru MIT donacije projekt podpira koncern Henkel.
Ciljna skupina: učenci 3. in 4. razredov osnovnih šol na območju Podravja in njihovi učitelji.
Število sodelujočih osnovnih šol: 12.
Število sodelujočih učiteljev: 27.
Okvirno število sodelujočih učencev: cca. 600.

Število razdeljenih merilnikov porabe vode: 24.

Do sedaj izvedene aktivnosti. V okviru projekta smo do sedaj izvedli naslednje aktivnosti:

1. Uvodni seminar za učitelje sodelujočih šol dne 7. novembra 2018 na OŠ Martina Konšaka v Mariboru. Navzočih je bilo 25 učiteljev iz sodelujočih šol ter dva učenca iz OŠ Sostro v Ljubljani, ki sta predstavila svoje aktivnosti v okviru projekta Vodni agent. Svoje izkušnje z delom na omenjenem projektu sta navzočim predstavili tudi učiteljici iz OŠ Žetale, ga. Lidija Šešerko in ga. Valerija Krivec, ga. Majda Adlešić pa je predstavila izkušnje iz držav Balkana. Ob koncu seminarja so prisotni učitelji s strani predstavnice koncerna Henkel, ge. Polona Jalovec Borovnik prejeli izobraževalne pakete.
2. Med 3. 12. in 7. 12. 2018 so bile izvedene izobraževalne delavnice na štirih sodelujočih osnovnih šolah, delavnic se je udeležilo cca. 550 otrok:
03. 12. 2019, OŠ Gustav Šilih Laporje, 6 skupin učencev,
04. 12. 2019, OŠ Martin Konšak Maribor, 4 skupine učencev,
05. 12. 2018, OŠ Sveti Tomaž, 6 skupin učencev,
07. 12. 2018, OŠ Olge Meglič Ptuj – 6 skupin učencev.
3. S strani predstavnikov Društva vodna agencija je bila sodelujočim učiteljem na daljavo nudena tehnična pomoč pri montaži merilnikov porabe vode ter uporabi spletne aplikacije Vodni agent.

4. Pripravljeni in razposlani sta bili dve poročili za medije, eno pred seminarjem in drugo po seminarju. O dogodku so poročale nekatere lokalne radijske postaje. Poročilo o izvajanju projekta je bilo objavljeno na spletni strani Društva vodna agencija: https://www.vodnaagencija.org/aktivnospremljanje-porabe-vode-v-solskih-ucilnicah/ (9. 11. 2018). Na delavnici z vodno postajo na OŠ Olge Meglič na Ptuju dne 7. novembra 2018 je bila prisotna televizijska ekipa Televizije Maribor z novinarko Jasmino Gregorec. Pripravljen prispevek je bil predvajan v okviru o televizijske oddaje TELE M na RTV Slovenija 2 dne 7. 12. 2018 ob 8.46, http://www.rtvslo.si/tvmaribor/oddaje/16 (8.30-10.30).

Preostale načrtovane aktivnosti. Do konca projekta so načrtovane še naslednje aktivnosti:

1. Izobraževalne delavnice z vodno postajo na preostalih sodelujočih osnovnih šolah, izvedene bodo predvidoma med 21. 1. in 25. 1. 2019.
2. Nudenje tehnične podpore učiteljem sodelujočih šol pri uporabi merilnikov porabe vode in spletne aplikacije Vodni agent.
3. Zaključna javna predstavitev projekta in doseženih rezultatov sodelujočih šol, predvidoma v začetku maja 2018.

4. Promocija projekta Vodni agenti Podravja: objava prispevkov v medijih, na strokovnih izobraževalnih portalih in predstavitev na strokovnih dogodkih.

Pripravila: prof. dr. Tatjana Kikec, strokovni vodja projekta

Sv. Florijan, 10. 12. 2018.