V soboto, 13. aprila 2019 je v Rogaški Slatini in po bližnji okolici potekalo strokovno-družabno srečanje učiteljev v okviru projekta Vodni agenti Podravja, ki ga izvaja Društvo vodna agencija. Ob tej priložnosti je bila v hotelu Slovenija v Rogaški Slatini odprta razstava izdelkov učencev sodelujočih šol. Učenci 3. in 4. razredov so na temo voda in varovanja vodnih virov ustvarili 560 likovnih del v obliki logotipa projekta Vodni agent. Izdelke si je v elektronski obliki možno ogledati na https://www.vodnaagencija.org/

Učenci so svoja razmišljanja o vodi in vodnih virih strnili v obliki likovnih del (foto: D. Plavček).
Učenci so svoja razmišljanja o vodi in vodnih virih strnili v obliki likovnih del (foto: D. Plavček)


Sodelujoči v projektu so enotnega mnenja, da je učence že v osnovni šoli potrebno naučiti in navaditi na racionalno rabo vode (foto: D. Plavček).

Otvoritvi je sledilo predavanje mag. Aljaža Čoha o mineralni vodi v Rogaški Slatini, njeni zgodovini in zdravilnih učinkih. Mineralno vodo, poznano pod imenom Donat Mg, v Rogaški Slatini v terapevtske in preventivne namene pijejo že več kot štiri stoletja. Legenda pravi, da naj bi grški bog Apolon naročil krilatemu konju Pegazu, naj udari s kopitom in tako odpre Roitschocrene ali rogaški vrelec. Vrelec Donat in podzemni vrelci so bili odprti leta 1908, vendar se je vest o vodi z zdravilnimi učinki razširila že stoletja prej. Ob sprehodu skozi Rogaško Slatino smo si poleg turistične in zdraviliške infrastrukture ogledali tudi kako Donat priteče na površje. V Aninem dvoru smo iz kratkega filma o Rogaški Slatini izvedeli še številne zanimivosti o kraju in njegovi bogati zgodovini, ogledali pa smo si tudi razstavljene zbirke, med drugim tudi vodno in steklarsko zbirko.


Donat Mg, po imenu ga poznamo vsi, o njem pa vemo le malo (foto: T. Kikec).

Po kosilu v hotelu Slovenija smo se odpravili na Ložno, kjer nam je na razgledni točki pred cerkvijo Marije Loretto, g. Franc Branko Janžek predstavil zgodovino območja med Rogaško Slatino in Rogatcem. Po ogledu cerkve smo se sprehodili do Izletniške kmetije Ložno, kjer smo si ogledali kratek film o življenju pri Sv. Florijanu nekoč. Sledilo je družabno srečanje na sedežu Društva vodna agencija pri Sv. Florjanu, kjer smo že kovali načrte za delo v prihodnje.

Vodni agenti Podravja
G. Janžek je zbranim med drugim povedal marsikaj zanimivega o razvoju šolstva v tej gričevnati pokrajini (foto: T. Kikec).

Projekt Vodni agenti Podravja poteka od 1. 9. 2018 do 31. 5. 2019 in ga v okviru MIT donacije podpira koncern Henkel. V njem sodelujejo učenci 3. in 4. razredov iz 12-ih osnovnih šol z območja Podravja. Glavni cilji projekta so:
– ozaveščanje o pomenu vodnih virov in nujnosti njihovega varovanja,
– dvig zavedanja o stanju pitne vode in njeni ustrezni rabi v vsakdanu,
– racionalizacija porabe pitne vode,
– razumevanje poti odpadne vode in onesnaževanja vodnih virov.
Zaključno srečanje projekta Vodni agenti Podravja z javno predstavitvijo rezultatov bo 15. maja 2019 v Mariboru. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Društva vodna agencija: https://www.vodnaagencija.org/

Tatjana Kikec