Družbena odgovornost pri ohranjanju vodnih virov

 

Društvo VODNA AGENCIJA

 je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje  fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju varovanja  narave in  ozaveščanja o pomenu vodnih virov. V društvu VODNA AGENCIJA varujemo okolje in ohranjamo naravne vire povsod, kjer smo prisotni, vplive, ki pri tem nastajajo, pa zmanjšujemo. Načrtno spremljamo rabo virov, predvsem vodnih  in energije. Z zastavljanjem in doseganjem okolju prijaznih ciljev,  smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti in večanju okoljske zaščite. Naše storitve ter izdelke prilagajamo svetovnim smernicam okoljskega razvoja. Zavezani smo k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na tem področju. Dodatno spremljamo in izpolnjujemo tudi ostale normativne ter etične zahteve, povezane z okoljskimi vidiki delovanja. Prav tako se vključujemo v strokovne iniciative, ki skrbijo za objektivno komuniciranje znanstvenih stališč o vplivih naše dejavnosti na okolje in ohranjanju vodnih virov. Možnosti za odgovorno ravnanje z okoljem in vodo pa ponujamo tudi svojim uporabnikom, članom, somišljenikom,…..oziroma vsem, ki so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem. Skrbeli bomo za ozaveščanje in izobraževanje predvsem mladih, izvajali izobraževalne delavnice, seminarje, okrogle mize na temo vodne problematike pri nas in v svetu.

 

VODNI AGENT

DRUŽBENA ODGOVORNOST PRI OHRANJANJU VODNIH VIROV

Osnovna ideja projekta Vodni agent je uzpostavljanje mednarodnega sodelovanja in povezovanja preko izmenjave podatkov porabe vode, ki vzpodbuja premišljeno ravnanje z vodo.

Nosilec projekta je Društvo Vodna agncija, ustanovljeno 2013. Leta v Republiki Sloveniji z ciljem, da usmeri pozornost javnosti na pomembnost  odgovornega odnosa do vode v naravi. V prvi vrsti na racionalno rabo in vse spremljevalne pojave od zajemanja vode iz narave, distribucije do čiščenja odpadnih voda.

Že pred uradnim formiranjem organizacije se je v sklopu  programa Eko šole v Sloveniji pričel izvajati program Vsaka kaplica šteje, ki je zajemal izmenjavo podatkov porabe vode med  šolami. V sodelovanju z učenci in učitelji se je projekt razvijal v model, ki je postal prispevek  globalnim aktivnostim  za ohranjevanje vodnih virov.

Po prvi fazi  izmenjave podatkov porabe vode je razvita aplikacija Vodni agent https://www.vodnaagencija.org/agent/, ki zraven spremljanja količine porabljene vode omogoča mednarodno sodelovanje in mreženje uporabnikov saj je progrem prerasel Slovenske meje.  Že na koncu leta 2013 je delovanje organizacije dobilo regionalni značaj z vključitvijo Republike Srbije. Z  tem ni razširjeno samo območje delovanja ampak je izveden tudi pilotni izobraževalni projekt, ki je dal odlične rezultate. Sedaj razpolagamo z izobraževalnim programom Vodni agent, ki je lahko dostopen vsem zainteresiranim šolam, kot dopolnilo k že obstoječim učnim vsebinam.

V 2014 se projektu pričele priključevati tudi šole iz Republike  Hrvaške.  V letošnjem letu se projekt širi tudi v ostale države na področju Zahodnega Balkana.

Komu je namenjen projekt?

Projekt je namenjen vsem. Aktivno sodelujoči so otroci osnovnih šol kateri so kot ciljna skupina za sodelovanje.  Z izobraževanjem in  ozaveščanjem otrok vzgajamo bodoče odrasle ljudi z že formirano zavestjo o vodi kot naravni dobrini, katera ni neomejena a je neobhodna za obstoj vsega živega na  Zemlji.

Z izobraževanjem otrok vplivamo na njihovo neposredno okolje ter tako indirektno izobražujemo tako rekoč celo lokalno populacijo.

Skozi projekt se trudimo, vzpostaviti kontakte tudi z organi lokalne samouprave, komunalnih podjetij, ki imajo mehanizme, podatke z katerimi lahko otroci primerjajo svoje okolje z drugimi regijami.

Zakaj se je pomembno ukvarjati z temo vode, ker naprimer za telefonske račune plačujemo veliko več kot za vodo in komunalne storitve?

Voda je posebeno pomemben vir in neobhodno potreben v vsakdanjem življenju kot živilo in kot tehnična voda (paziiii), pri proizvodnji hrane, prometu, turizmu in zaro je potrebno pravočasno čim širši populaciji temeljito usmeriti pozornost o pomembnosti osebne odgovornosti v smislu racionalne porabe kot zmanševanju onesnaževanja voda.

Z pomankanjem pitne vode se bo do 2030.leta srečala polovica prebivalstva na Zemlji. Na planetu je uporabne vode samo 1%. Povprečna poraba vode v Evropi je 150l/dan, poraba vode je večja kot jo zmore zagotavljati naravni sistem.

 Kaj smo do sedaj dosegli?

  1. Izvajanje projekta v šolskem letu 2014-2015 se je razširilo od Strunjana na Italijanski meji do Kruševca v Srbiji
  2. direktno je vključeno in informirano nekoliko tisoč sodelujočih iz navedenih skupin (šole, lokalne uprave, mediji)
  3. organizirano je usposabljanje koordinatorjev
  4. prišli smo do statističnega podatka porabe vode v šolah 0.84L/otroka/dan
  5. Otroci z učitelji se samostojno vključujejo v projekt in preko aplikacije Vodni agent na www.vodnaagencija.si/agent/  vnašajo podatke o porabi vode in vzpostavljajo komunikacijo z vrstniki iz drugih regij
  6. Informiranje javnosti skozi dostopne elektronske in tiskane medije

Kaj planiramo dalje?

  1. Že začeto širjenje projektnih aktivnosti razširiti na ostale drave Zahodnega Balkana z usposabljenjem novih lokalnih koordinatorjev in vključevanje novih šol.
  2. Pripravo porojekta povezovanja mest ob Donavi (Dunaj, Bratislava, Budimpešta, Beograd)
  3. Širitev projektnih aktivnosti v Donavski regiji ki zajema 20 držav direktno povezanih z Donavo in njenimi pritoki.

 Z širjenjem mreže koordinatorjev (Vodnih agentov) in mreženje osnovnih šol ustvarjamo možnost  širjenja informacij in mreženje gosodarskih subjektov in podjetnikov, ki so pripravljeni podpreti projekt.

Prepoznavanje investicijskih potencialov, odpiranje novih tržišč, promoviranje podjetij, njihovih produktov in storitev širom Zahodnega Balkana skozi Portfolio Vodni agent.

Statut društva