U saradnji sa Društvom učitelja Novog Sada Društvo Vodna agencija iz Rogaške Slatine u petak 24. novembra 2017. organizovan je Seminar Medjunarodnog projekta Vodni agent. Seminar je namenjen prosvetnim radnicima i zaposlenima u javnokomunalnim preduzećima kao i svima koji su zainteresovani za temu vode sa svih aspekata.

Kao predavači na Seminaru, pored članova Društva Vodna agencija koji su predstavili projekt bili su predstavnici naučnih i istraživačkih insttucija, javnokomunalnih preduzeća i nevladinog sektora.

Seminar-u-NS-09

O Specijalnom rezervatu Gornje Podunavlje i životu u okviru tog podneblja poznatog kao Evropski Amazon i selu Bački Monoštor – Selu na 7 Dunava, govorila je Zdenka Mitć iz NGO Podunav. Čuli smo dosta o tome kako je živeti u okruženju vode, kako je njihov svakodnevni život organizovan u skladu sa vodom, o zanatima koje razvijaju kao i programima koje nude posetocima. Od juna 2017. god. ovo podneblje je kao Bačko Podunavlje pod zašttom organizacije UNESKO.

Seminar-u-NS-04

Temu Čovek i voda predstavila nam je prof. dr. Aleksandra Tubić sa Prirodno – matematčkog fakulteta, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Čuli smo dosta o vodnim resursima, krizi vode, održivom razvoju, mehanizmima očuvanja vode i naravno čovekovim akivnostma kojima vodu zagadjuje i štiti.

Voda kao faktor zdravlja je tema koju nam je prezentovao dr.Emil Živadinović iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Prezentacijom su predstavljena istraživanja koja vrši Institut i rezultat o kvalitetu vode za piće koja se korist u Vojvodini.

Petar Pizurica, JKP Vodovod i kanalizacija Subotica 1

Kao predavače imali smo i Tatjanu Simčin iz JKP Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada koja nam je, kao dipl. Inž. tehnologije predstavila proces prerade pijaće vode na teriroriji Novog Sada koja je, kako smo u prethodnom izlaganju čulie preporučena za upotrebu. O preradi otpadnih voda govorio nam je Petar Pižurica, tehnički direktor  JKP  Vodovod  i  kanalizacija  Subotica  koji  upravlja  najstarijim  prečistačem  otpadnih  voda  u  SFRJ  i najsavremenijim u sadašnjim uslovima u Srbiji. Čuli smo kako je nastala potreba za prečistačem, kako se razvijao kompleks i kako sada proizvode “zelenu energiju” od nusprodukata. Sve je pri tom usmereno ka sanaciji i unapredjenju zaštite jezera Palić.

Seminar-u-NS-01

O iskustvima u samom projektu i aktvnostma koje se sprovode u školama govorile su učiteljice Osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Novog Sadae Sanja Mojić i Sladjana Radulović i Osnovne škole Kosta Trifoviće Ljubica Milić. Tom prilikom je Zabavni park Starli iz Novog Sada dodelio osnovnim školama nove edukatvne pakete.

Seminar-u-NS-08

Seminar-u-NS-10

Seminar-u-NS-07

Seminar-u-NS-06

Seminar-u-NS-05

Seminar-u-NS-03 Seminar-u-NS-02 Dodela edukativni paketa

Seminaru je prisustvovalo 48 učesnika iz Osnovnih škola u Vojvodini, kompanija, naučnih institucija i predstavnika medija . Prema rezultatima ankete, svi predavači su ocenjeni visokim ocenama, teme i način prezentovanja su zadovoljili očekivanja kao i sama organizacija seminara.

Ucesnici Seminara

 

Majda Adlešić,
voditeljica programa medjunarodne saradnje

 

Novi Sade 29. novembar 2017.