Međunarodni projekt Vodni agent Dunavske regije – Seminar u Novom Sadu

24. novembar 2017 . g. u Novom  Sadu

Društvo učitelja Novog Sada, ul. Vojvode  Putnika  1

Poštovani, pozivamo Vas na Seminar – Medjunarodni projekt Vodni agent Dunavske regije –  koji ima za cilj najpre upoznavanje sa samim projektom a zatim i širenje, razmenu znanja i iskustava kroz komunikaciju različitih institucija, predstavnika škola, javnokomunalnih preduzeća i kompanija. Tokom protekle četiri godine projekat se razvijao u osnovnim školama u Bačkom Petrovcu, Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kruševcu i bićete u prilici da o tome saznate od samih kolega tokom seminara. Na osnovu tih iskustava,  došlo je vreme da aktivnosti u projektu razvijemo na nivou obuke samih predavača (učiteljica/učitelja, nastavnika biologije, hemije, tehnike).

Svi polaznici obuke dobijaju potvrdu o učešću na Seminaru medjunarodnog projekta Vodni agent Dunavske regije.

Ulaz je slobodan. Molimo Vas potvrdite dolazak putem emaila: konferenca@vodnaagencija.org

Dobrodošli!

PROGRAM SEMINARA

8.30 – 8.45    Registracija  učesnika

8.45 – 9.00    Ideja i misija projekta Vodni agent –  Majda Adlešić, Uvodno predavanje

9.00 – 9.15     Aplikacija za praćenje potrošnje vode kao instrument  komunikaciije, Jože Cvetko

9.15 – 9.30     Mobilna vodna stanica , Majda Adlešić i Jože Cvetko

9.30 – 9.50    Panonska nizija, kopno na vodi -Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, Zdenka Mitić, NGO Podunav, Bački Monoštor

9.50 – 10.10   Voda i čovek, dr Jasmina Agbaba, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet Novi Sad

10.10 – 10.30   Voda kao faktor zdravlja, dr Emil Živadinović, Institut za javno zdravlje Vojvodine

10.30 – 10.50  Vodni otisak  – zašto je važna voda, Marina Drndarski, prof. biologije, OŠ Drinka Pavlović, Beograd

11.10 – 11.20  Pauza za kafu i osveženje

11.20 – 11.40   Proizvodnja, prerada i transport kvalitetne vode za piće , Tatjana Simčin, tehnolog, JKP Vodovod I kanalizacija Novi Sad

11.40 – 12.00   Prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice, Petar Pižurica, tehnički direktor, JKP Vodovod I kanalizacija Subotica

12.00 – 12.10   Dodela edukativnih paketa Vodni agent novim školama

12.10 – 12.25    Vodni agent u Zabavnom parku Starli, primer dobre prakse

12.25 – 12.40   Osnovna škola Kosta Trifković,  Milica Ljubić, učiteljica, Novi Sad – Vodni agent , primer dobre prakse

12.40 – 12.55   Osnovna škola Bogoslav Šulek , Nada Vardić, učiteljica, Slavonski Brod i Preščistač otpadnih voda Sl. Brod, Korana Ambrozić, tehnolog, primer dobre prakse

12.55 – 13.10 Osnovna škola Žarko Zrenjanin, Sanja Mojić I Sladjana Radulović, učiteljice, Novi Sad – Vodni agent , primer dobre prakse

                                                                                                    Majda Adlešić
voditeljica programa medjunarodne saradnje

Novi Sad, 17. novembar 2017. g.