Water station outdoor education tour 2018

Water station outdoor education tour 2018

Društvo Vodna agencija se prošle godine (2017) priključilo inicijativi Evropska nedelja održivog razvoja, kao partner www.esdw.eu/partner/. Pri tom dogadjaju organizovali smo samostalno i u partnerstvima aktivnosti u tri države odnosno tri grada. Tokom dogadjaja...
Seminar “Prijatelji voda”

Seminar “Prijatelji voda”

Vodovod d.o.o. Slavonski Brod i Društvo Vodna agencija iz Slovenije zahvaljujući dosadašnjoj izvrsnoj suradnji u Slavonskom Brodu odlučili su organizirati Seminar „Prijatelji voda“ u Slavonskom Brodu u Dvorani Gradske knjižnice, Trg Stjepana Miletića 12, sa početkom u...