Program 5. Mednarodne konference – Voda za jutri (2)

PROGRAM 5. MEDNARODNE KONFERENCE »VODA ZA JUTRI«

Petek, 11. oktober 2019

Rogaška Slatina – Reka – Karlovac – Rogaška Slatina

6.30–7.00 Prihod udeležencev in prijava, Hotel Slovenija, Rogaška Slatina

7.00 Odhod z organiziranim avtobusom v smeri Hrvaške; pavza in zajtrk paketi na avtocestnem postajališču

10.00 Prihod v vodno črpališče pitne vode Zvir v Reki, Hrvaška

10.00–10.15 Pozdravni nagovori

– mag. Andrej Marochini, direktor KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, Hrvaška

– mag. Korana Ambrozić, UPOV, Vodovod Slavonski Brod, Hrvaška

Osrednja tema: Upravljanje z vodo – projekti, problemi in rešitve

10.15–12.00 Predavanja in predstavitve

– mag. Andrej Marochini: Predstavljanje EU projekta – Unapredjenje kvaliteta vodovodne i kanalizacione mreže aglomeracije Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, Hrvaška

– Odpadne vode Zagreb, Hrvaška

– Maja Božić in Kristijan Kolaković: Prvo karlovačko vodocrpalište Borlin, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Hrvaška

– Vodovod Sarajevo, Bosna in Hercegovina

– Marina Marčetić: Vodosnabdevanje i prerade otpadnih voda u Novom Sadu, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Srbija

-Valeria Toth Godo, European grouping of territorial cooperation – KARPATNET4WATER, Vodovod Segedin, Madžarska

– Jože Leskovar, KOSTAK – predstavitev dejavnosti GJS, Kostak d.d. Krško, Slovenija

12.00–12.30 Odmor in kosilo

12.30 Ogled Zvira, izvira in črpališča pitne vode v Reki

Izvir se uporablja od leta 1894, odkar je stari del Reke, devet let po Šušaku, dobil javni vodovod.  Vodni vir Izvir predstavlja okrog 80 % skupne razpoložljive količine pitne vode vseh izvirov v upravljanju Vodovoda in Kanalizacije d.o.o. Reka črpa vodo tudi v mesecih, ko presahne izvir reke Rječine. Zgodovina uporabe vode iz izvira Zvir seže najverjetneje v antične čase, ko so vodo uporabljali za potrebe rimske Tarsatike.

13.00 Odhod iz Reke

14.30 Prihod v Aquatik – sladkovodni akvarij v Karlovcu, Hrvaška

14.30–14.45 Uvodni pozdravi

– mag. Margarita Marušić Kulaš, direktorica Aquatike – Sladkovodni akvarij, Hrvaška

– Majda Adlešić, programski vodja Društva vodna agencija, Slovenija

Osrednja tema: Ogrožanje kvalitete pitne vode, recikliranje odpadne vode in njena ponovna uporaba

14.45–16.00 Predavanja

– Peter Bunjak: Urban rain treatment, Rain for Climate, Slovaška

– Tine Meyer: Wastewater treatment problems in wider region, Join for Water, Belgija

-dr. Katarina Cetinić, Ivana Kordić, Zlarin – otok bez plastike, Inicijativa Zlarin bez plastike, Hrvaška

– prof. dr. Samuel Appelbaum: “Water Resources in the Israeli Negev Desert and their Use”  Univerza Ben Gurion , Izrael

– Ondrej Vavrečka: Water treatment and refining. Tieto Czech s.r.o. Ostrava , Republika Češka

– Darija Šajin: Jačanje otpornosti lokalne zajednice na prirodne katastrofe u Novom Sadu, Arhus centar Novi Sad, Srbija

– Daniela Stojković: Central Waste Water Treatment Plant (CWWTP) in Vrbas, NVO World & Dunav, Novi Sad, Srbija

16.00–16.15 Odmor

16.15–18.00 Ogled Aqautike in centralne čistilne naprave

Mesto Karlovac je kot mesto štirih rek – Kupa, Korana, Mrežnica in Dobra – prava lokacija za predstavitev naravnega bogastva sladke vode. Ideja o izgradnji akvarija v Karlovcu izhaja iz želje, da se to naravno in kulturno bogastvo s poudarkom na vodi, oblikuje v prepoznavno atrakcijo. Evropska unija je zaznala potencial ideje in je projekt podprla; od skupno 144 prispelih prijav je bil projekt med 15-imi izbranimi.

Čistilna naprava odpadnih voda mest Karlovac in Duga Resa je bila zgrajena v sklopu projekta ISPA, prvega komunalnega projekta v Republiki Hrvaški, sofinanciranega s predpristopnimi sredstvi Evropske unije. Kompleks obsega tri faze čiščenja odpadnih voda in je pričel z obratovanjem 30. maja 2011.

18.00 Odhod iz Karlovca

19.30 Prihod v Rogaško Slatino, večerja in druženje

Sobota, 12. oktober 2019

Rogaška Slatina – Anin Dvor

8.00–8.30 Prihod udeležencev in prijava

8.30–8.40 Pozdravni nagovori

– mag. Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina

– Jože Cvetko, predsednik Društva Vodna agencija

8.40–8.50 Glasbena točka – Pegazove muze, skupina muzikaličnih deklet z umetniško vodjo Kajo Bicskey

Osrednja tema: Tema voda v izobraževalnem procesu

8.50–10.30 Predavanja

– dr. Mitja Bricelj, Sodelovanje mladih v porečju Save, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Slovenija

– ddr. Ana Vovk Korže: Plastika v vodi, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija

– prof. dr. Tatjana Kikec: Projekt Vodni agenti Podravja, Maribor, Društvo vodna agencija,  Slovenija

– Aniko Horvat in Erika Sule: Handbook of project Wat.Edu, OŠ Košut Lajoš, Madžarska

– Mag. Karin Kaiblinger: WATERSCHOOL – European Online Platform for Pedagogues, Water supplier and Municipalities. Presentation of first results of an Erasmus+ project , gutessen consulting, Avstrija

– Aleksandra Dejanović: Projekt Čarolija vode, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Srbija

-Mag. Rosemarie Zehetgruber: Water in secondary schools – How to inspire teens for water drinking. Project in 50 secondary schools in Vienna,gutessen consulting, Avstrija

– Nina Stanimirov Veriš: Spoznajmo vode Slovenije, naše naravno in kulturno bogastvo, Društvo Slovencev Kredarica, Novi Sad, Srbija

10.30–11.00 Odmor

11.00–12.30 Predavanja

– Mojca Birsa: Je pomembno koliko vode porabim?  Vodni agenti 3.a razreda OŠ Borcev za severno mejo, Maribor, Slovenija

-Vesna Trampuš: VODA – učenje za življenje v 3. in 4. razredu OŠ, OŠ Franceta Prešerna Maribor, Slovenija

– Lidija Šešerko: Raziskovanje vodnih virov v Žetalah in okolici, OŠ Žetale, Žetale Slovenija

– Alida Domijan in Bojana Bastašić: Vodni agenti Rijeke, KD ViK Rijeka in OŠ Brajda, Reka, Hrvaška

–  Sanja Mojić in Sladjana Radulović: Vodni agenti Novog Sada, OŠ Žarko Zrenjanin, Novi Sad, Srbija

– Ištvan Soos: Vodni agenti Subotice, OŠ Ištvan Kizur, Subotica, Srbija

– Hana Červenkova: Water agent in Primary school  Belsky Les, Ostrava, Češka republika

-Valerija Krivec: Voda – dar narave, OŠ Žetale, Slovenija

-Renata More: “Voda za jutri? Nujno že danes, prosim!”, OŠ Sostro, Slovenija

12.30–13.00 Diskusija: vloga šol pri zagotavljanju vode za jutri

13.00–14.00 Odmor in kosilo

14.00–16.00 Praktične predstavitve na temo voda

– Jože Cvetko: Vodna postaja, Društvo vodna agencija, Rogaška Slatina, Slovenija

– Dominika Slokar De Lorenci: Učni eksperimenti na temo voda, OŠ Sostro, Slovenija

– Anica Butkovič: Prva vodna pot v Sloveniji, Pišeče, Slovenija

– Jože Papež: Poplavne makete, Hidrotehnik Ljubljana, Slovenija

– Robert Gajšek: Kapljice, OŠ Šentjur, Slovenija

– Majo Balko: VermiGo – Urban oasis, Budimpešta, Madžarska

– dr. Nejc Bezak, Klaudija Sapač, dr. Mojca Šraj in dr. Katarina Zabret: Delavnice povezane z vodo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

16.00–16.45 Postavitev oznake visokih voda v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina in I. OŠ Rogaška slatina, center Rogaške Slatine

16.45–17.00 Zaključek mednarodne konference Voda za jutri

V času trajanja konference bodo na Aninem dvoru razstavljena gradiva projektov Vodni agent in Spoznajmo vode Slovenije, naše naravno in kulturno bogastvo. 

Pomembni datumi:

12. julij 2019 Povabilo na konferenco
12. julij – 30. september 2019 Prijava na konferenco
31. julij 2019 Prijava prispevkov (naslov in povzetek)
10. avgust 2019 Obvestilo avtorjem o sprejetem prispevku
31. avgust 2019 Rok oddaje prispevka
30. september 2019 Rok plačila kotizacije
5. oktober 2019 Poslati ppt predstavitev oz. plakat
11. in 12. oktober 2019 Mednarodna konferenca

 

Prijava

Za prijavo na konferenco izpolnite prijavni obrazec na spletni strani https://www.vodnaagencija.org/prijavni-obrazec-za-v-mednarodne-konference/.

Potrditev o uspešni prijavi na konferenco boste prejeli osebno, po e-pošti.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu konferenca@vodnaagencija.org.

Zadnji rok za prijavo udeležencev konference je 30. september 2019.

Uradni jeziki konference: slovenščina, angleščina, hrvaščina in srbščina.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na konferenci oba dneva (petek in sobota) znaša 90 EUR.

Kotizacija za udeležbo na konferenci en dan (petek ali sobota) znaša 55 EUR.

Kotizacija z vključenima dvema nočitvama v Hotelu Slovenija znaša 180 EUR.

Kotizacija z vključenimi tremi nočitvami v Hotelu Slovenija znaša 230 EUR.

Kotizacijo plačajo predavatelji in udeleženci. Udeležba za zaposlene v vzgoji in izobraževanju je brezplačna, plačajo le stroške nočitve v primeru bivanja.

Kotizacija vključuje: konferenčno gradivo, zbornik s prispevki, potrdilo o udeležbi na konferenci (potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive), osvežilne napitke (voda, sok, kava, čaj), kosilo (dva/tri dni) in večerja (en/dva/tri dni).

Odjave in zamenjave udeležencev. Odjave sprejemamo do dva dneva pred začetkom (48 ur) konference. Vsem, ki bodo prijavljeni in se ne bodo udeležili konference (se ne bodo odjavili), bomo zaračunali kotizacijo. Če se konference ne morete udeležiti, lahko sporočite ime nadomestnega udeleženca, ki bo sodeloval na konferenci. Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom, zaposleni v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji, prejmejo potrdilo po 20. členu č2, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur pa prejmejo potrdilo po 19. členu Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. 

Organizacijski odbor:

prof. dr. Tatjana Kikec, DVA

Majda Adlešić, DVA

Jože Cvetko, DVA

mag. Korana Ambrozić, Vodovod Slavonski Brod

Andrej Marochini, KD Vodovod in kanalizacija Rijeka

Alida Domijan, KD Vodovod in kanalizacija Rijeka

mag. Margarita Maruškić Kulaš, Aqautika, Karlovac

Maja Božić, Vodovod in kanalizacija Karlovac

mag. Danijel Gospić, G2O, Šmarje ob Jelšah

Strokovni odbor:

prof. dr. Tatjana Kikec

mag. Aljaž Čoh

mag. Korana Ambrozić

mag. Danijel Gospić

Anton Strniša

Organizator:

Društvo vodna agencija

www.vodnaagencija.org

 

Partnerji in pokrovitelji:

  

  KD Vodovod i kanalizacija, Rijeka

Aquatika – slatkovodni akvarij , Karlovac

Kostak d. d. Krško

Rogaška Slatina

Ribogojstvo Gospić d.o.o.