Spoštovani!

Vabimo vas na 5. Mednarodno konferenco Društva vodna agencija na temo »Voda za jutri«, ki bo potekala 11. in 12. oktobra 2019 v Rogaški Slatini v Aninem dvoru.

Prisotnost vode na Zemlji omogoča življenje živih bitij že milijone let, vendar hitra rast števila prebivalstva in višanje življenjskega standarda močno povečujeta pritiske na vodo in vodne vire. Njeno količinsko in kakovostno stanje postaja vse bolj zaskrbljujoče, marsikje že kar alarmantno, zato postaja voda vse dragocenejši naravni vir. Ob tem pa ne smemo pozabiti niti na podnebne spremembe, ki predstavljajo še dodatno grožnjo za vodne vire.

V Društvu vodna agencija izobražujemo in osveščamo širšo javnost o pomenu vodnih virov in nujnosti njihovega varovanja. Svojo pozornost še posebej posvečamo učencem na šolah, ki so bodoči uporabniki okolja, zato je pomembno, da se razvijejo v odgovorne posameznike, ki jim ni vseeno za naše okolje in še posebej za vodne vire. V okviru Društva na šolah v Sloveniji in v ostalih državah Podonavja poteka projekt Vodni agent, katerega glavni namen je izobraževanje in osveščanje učencev o pomenu vodnih virov in racionalizacija porabe vode. Še vedno se namreč vse premalo zavedamo svojega vpliva na vodo in vodne vire, prav vsakdo izmed nas namreč prispeva k njenemu onesnaževanju. Cilj projekta je spodbuditi učence k razmisleku o pomenu vodnih virov, nujnosti njihovega varovanja ter racionalizacija in zmanjševanje vsakodnevne porabe vode s čim manjšim onesnaževanjem. Z namenom doseganja zastavljenih ciljev se povezujemo s šolami in številnimi drugimi organizacijami v Sloveniji in v ostalih državah Podonavja.

Namen letošnje 5. mednarodne konference Društva vodna agencija je povezovanje in medsebojna izmenjava izkušenj in pristopov odgovornega ravnanja z vodo in vključevanje tematike v izobraževalni proces.

Konferenca je razdeljena na dva vsebinska sklopa. Prvi dan, 11. oktobra 2019 bo rdeča nit povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov na področju upravljanja z vodami, ki ne pozna državnim meja. Odpravili se bomo v Reko in Karlovac na Hrvaškem, kjer nam bodo strokovnjaki s področja voda in upravljanja z vodami na terenskih ogledih in predavanjih predstavili stanje voda in pomen ustreznega upravljanja z vodo.

Drugi dan, 12. oktobra 2019 bodo predstavljeni različni mednarodni projekti na temo voda v izobraževanju, učitelji iz šol iz Slovenije in ostalih držav Podonavja pa nam bodo predstavili svoje izkušnje in primere dobrih praks vključevanja vode v izobraževalni proces s poudarkom na izvajanju projekta Vodni agent na šolah. V zaključku konference bomo skupaj zastavili cilje za naslednje šolsko leto.

Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in druženja vseh, ki nam ni vseeno za naše okolje, še posebej za vodo in vodne vire.

Na konferenco vabljeni strokovnjaki s področja voda in upravljanja z njo, sodelavci iz partnerskih organizacij, koordinatorji in učitelji na šolah ter vsi ostali zainteresirani. Na konferenci lahko sodelujete z aktivno udeležbo z referatom in pisnim prispevkov ali kot poslušalec/ka.

Vse potrebne informacije v zvezi s konferenco najdete na spletni strani Društva vodna agencija https://www.vodnaagencija.org/konference/. Za vprašanja smo dosegljivi na konferenca@vodnaagencija.org.

Lepo vabljeni!

Organizacijski odbor konference

Program 5. Mednarodne konference
Prijavni Obrazec
Navodila