We invite your school to the Water agent

We invite your school to the Water agent

Basic idea of project Water agent is to restitute international co-operation and connection through encouragment of rethinking our everyday actions and suggestion on changes about racional and responsible behavior with water as the existentially essential resource. We...
Vodna postaja

Vodna postaja

Vodna postaja – predstavitev tehničnih elementov vodovodne in komunalne infrastrukture. Na šolskem dvorišču lahko vidite vse kar je potrebno da voda priteče do pipe in po kakšni poti se vrne nazaj v naravo.
Novo šolsko leto

Novo šolsko leto

Osnovna ideja projekta Vodni agent je uzpostavljanje mednarodnega sodelovanja in povezovanja preko izmenjave podatkov porabe vode, ki vzpodbuja premišljeno ravnanje z vodo. K sodelovanju vabimo tudi vašo šolo. PRIJAVA