sloganVodna agencija ustanavlja skupnost, ki se zaveda pomena vode za naša življenja ter razume zmeraj bolj perečo problematiko glede pitne vode, tako v našem ožjem kot tudi širšem prostoru.

Uvaja inovativne načine nadzora porabe vode v vzgojno izobraževalne namene.

Aktivno vpliva na politiko in sprejemanje zakonodaje na področju vodnih virov in ravnanja z vodo.

Slogan »BREZ VODE NAS NI«