Svetovni dan vode

Ob svetovnem dnevu vode je Društvo vodna agencija izdalo revijo Vodni agent. Revija skozi različne načine obvešča o problematiki vode, ki ni tako samoumevna, kot se nam mogoče zdi. Skozi revijo spoznate aktivnosti Vodne agencije, vsebuje strokovne članke in poglede različnih strokovnjakov ter prikazuje dejavnosti nekaterih šol, ki že sodelujejo z nami.
Želimo, da ob prebiranju tudi vi pomislite na vodo in odgovorno ravnanje z njo.
Revija izhaja v treh jezikih predvidoma štirikrat na leto (marec, junij, september, december).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *