Reciklaža vode, put ka održivom domaćinstvu

Reciklaža vode, put ka održivom domaćinstvu

Voda znači život i zbog toga je izuzetno važno ophoditi se prema njoj pažljivo i sa poštovanjem. Iako nam se čini da je do vode lako doći, odnosno da je zbog prirodnih ciklusa ima svuda oko nas, važno je napomenuti da obilje vode nije svugde na Planeti jednako raspoređeno i da naše ophođenje prema vodi utiče na gotovo sva područja. Naše ne umereno koršćenje čiste vode i prekomerna upotreba hemikalija i pesticida izazivaju trajno oneštećenje svih prirodnih vodotokova. U savremenom društvu kategorizacije zagađivača su podeljene na poljoprivredu,industriju i individualne potrošače. Mi ovde pričamo o individualnim potrošačima koji promenama svojih navika mogu da spasu vodotokove, biljni i životinjski svet u njima i oko njih i time doprinesu da voda koja nas okružuje bude zaista živa i zdrava.

Više na http://terrabija.com/2017/02/07/reciklaza-vode-put-ka-odrzivom-domacinstvu/

 

Leave a Reply

Close Menu