voscilnica

Srečno novo leto 2018!

Spoštovani,
leto se počasi izteka in v društvu Vodna agencija uresničujemo še zadnje letošnje cilje. Z veseljem Vam sporočamo, da je pričela delovati nova, posodobljena spletna aplikacija za vnos podatkov o
porabi vode. Nahaja se na spletni strani https://wateragent.eu/. Povezavo do nje najdete tudi na spletni strani Vodne agencije http://www.vodnaagencija.org/. Aplikacija je nadgrajena in omogoča dodatne izračune, prikaze na grafu, primerjave podatkov z drugimi uporabniki in še kaj. Večino podatkov iz stare aplikacije je bilo prenesenih v novo aplikacijo, žal pa ne vsi. Stara aplikacija bo na obstoječem naslovu (http://www.vodnaagencija.si/agent/) delovala do konca marca 2018, zato Vam svetujemo, da si vnesene podatke izvozite in shranite. Po te datumu bomo aplikacijo odstranili s spleta. V primeru vprašanj v zvezi z aplikacijami, projektom Vodni agent ali društvom, nam pišite na info@vodnaagencija.org.
Hkrati obveščamo vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki še nimate potrdila o sodelovanju v projektu Vodni agent in bi si ga želeli pridobiti, da nam pišete na naslov info@vodnaagencija.org.
Tudi za prihajajoče leto smo si zastavili številne cilje, ki med drugim obsegajo izvedbo natečaja, izdajo biltena, organizacijo mednarodne konference (predvidoma oktobra v Rogaški Slatini) in še številne druge, ki pa naj za enkrat ostanejo še skrivnost. O aktivnostih društva Vodna agencija Vas bomo sproti obveščali, hkrati pa vabljeni, da obiščete tudi našo spletno stran http://www.vodnaagencija.org/, kjer boste našli vsa obvestila ter različne strokovne vsebine na temo voda in njihovega varovanja.
 Vsaka kapljica vode je kapljica za življenje.
recosi-logo

RECOSI d.o.o.

RECOSI d.o.o., so.p. je del uspešnega mednarodnega podjetja RECOSI (Regional and European Co-Operative for Social Industry), ki se ukvarja s profesionalno obnovo računalniške opreme. Visoko kvalitetno opremo preko blagovne znamke RECOSITech prodaja in daje v najem uporabnikom, šolam in izobraževalnim ustanovam, ki želijo imeti vrhunsko obnovljeno računalniško opremo za bistveno manjše stroške. Visoka kakovost izdelkov omogoča zaupanje preko 10.000 izobraževalnih ustanov po Evropi. Ob tem podjetje omogoča delo tistim, ki so dolgotrajno brezposelni in mladim, ki so prvi iskalci zaposlitve. S sedežem na Irskem in globalnim trgom od Evrope do ZDA so od lanskega leta prisotni tudi v Sloveniji. Zahvaljujemo se podjetju RECOSI d.o.o.,so.p.
Recosi-Joze

https://www.recositech.com/
za donacijo katera nam bo omogočila nemoteno komuniciranje v projektu
http://www.vodnaagencija.org/

Jože Cvetko, Društvo vodna agencija

Zloženka RECOSI

Seminar-u-NS-06

Međunarodni projekt Vodni agent – Seminar u Novom Sadu

U saradnji sa Društvom učitelja Novog Sada Društvo Vodna agencija iz Rogaške Slatine u petak 24. novembra 2017. organizovan je Seminar Medjunarodnog projekta Vodni agent. Seminar je namenjen prosvetnim radnicima i zaposlenima u javnokomunalnim preduzećima kao i svima koji su zainteresovani za temu vode sa svih aspekata.

Kao predavači na Seminaru, pored članova Društva Vodna agencija koji su predstavili projekt bili su predstavnici naučnih i istraživačkih insttucija, javnokomunalnih preduzeća i nevladinog sektora.

Seminar-u-NS-09

O Specijalnom rezervatu Gornje Podunavlje i životu u okviru tog podneblja poznatog kao Evropski Amazon i selu Bački Monoštor – Selu na 7 Dunava, govorila je Zdenka Mitć iz NGO Podunav. Čuli smo dosta o tome kako je živeti u okruženju vode, kako je njihov svakodnevni život organizovan u skladu sa vodom, o zanatima koje razvijaju kao i programima koje nude posetocima. Od juna 2017. god. ovo podneblje je kao Bačko Podunavlje pod zašttom organizacije UNESKO.

Seminar-u-NS-04

Temu Čovek i voda predstavila nam je prof. dr. Aleksandra Tubić sa Prirodno – matematčkog fakulteta, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Čuli smo dosta o vodnim resursima, krizi vode, održivom razvoju, mehanizmima očuvanja vode i naravno čovekovim akivnostma kojima vodu zagadjuje i štiti.

Voda kao faktor zdravlja je tema koju nam je prezentovao dr.Emil Živadinović iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Prezentacijom su predstavljena istraživanja koja vrši Institut i rezultat o kvalitetu vode za piće koja se korist u Vojvodini.

Petar Pizurica, JKP Vodovod i kanalizacija Subotica 1

Kao predavače imali smo i Tatjanu Simčin iz JKP Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada koja nam je, kao dipl. Inž. tehnologije predstavila proces prerade pijaće vode na teriroriji Novog Sada koja je, kako smo u prethodnom izlaganju čulie preporučena za upotrebu. O preradi otpadnih voda govorio nam je Petar Pižurica, tehnički direktor  JKP  Vodovod  i  kanalizacija  Subotica  koji  upravlja  najstarijim  prečistačem  otpadnih  voda  u  SFRJ  i najsavremenijim u sadašnjim uslovima u Srbiji. Čuli smo kako je nastala potreba za prečistačem, kako se razvijao kompleks i kako sada proizvode “zelenu energiju” od nusprodukata. Sve je pri tom usmereno ka sanaciji i unapredjenju zaštite jezera Palić.

Seminar-u-NS-01

O iskustvima u samom projektu i aktvnostma koje se sprovode u školama govorile su učiteljice Osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Novog Sadae Sanja Mojić i Sladjana Radulović i Osnovne škole Kosta Trifoviće Ljubica Milić. Tom prilikom je Zabavni park Starli iz Novog Sada dodelio osnovnim školama nove edukatvne pakete.

Seminar-u-NS-08

Seminar-u-NS-10

Seminar-u-NS-07

Seminar-u-NS-06

Seminar-u-NS-05

Seminar-u-NS-03 Seminar-u-NS-02 Dodela edukativni paketa

Seminaru je prisustvovalo 48 učesnika iz Osnovnih škola u Vojvodini, kompanija, naučnih institucija i predstavnika medija . Prema rezultatima ankete, svi predavači su ocenjeni visokim ocenama, teme i način prezentovanja su zadovoljili očekivanja kao i sama organizacija seminara.

Ucesnici Seminara

 

Majda Adlešić,
voditeljica programa medjunarodne saradnje

 

Novi Sade 29. novembar 2017.