Bulletin-Water-Agent-No-5-1

Vodni agenti rijeke Save

Javno poduzeće Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, odlučilo se aktivirati u svojoj lokalnoj zajednici i uključiti u projekt Vodni agent. Zahvaljujući dosadašnjoj izvrsnoj suradnji s Vodnom agencijom odlučili smo na njihov poziv priključiti se provođenju aktivnosti u Europskom tjednu održivog razvoja u Slavonskom Brodu.Samo provođenje aktivnosti i obilježavanje Europskog tjedna održat će se na šetalištu uz rijeku Savu. Prije praktičnih vježbi koje su vezane uz Vodnu postaju, djeca će proći teorijski dio na njima prilagođen način kroz „Eko pitalicu“. Na njima prilagođen način proći će se kroz teme: kako dolazi otpadna voda na UPOV, o načinu pročišćavanja otpadnih voda stanovnika grada i industrije, gdje odlazi pročišćena otpadna voda Sl. Broda, te bitno im je naglasiti što se smije bacati u sustav odvodnje a što ne smije, na koje načine oni mogu zaštiti okoliš i vode. Kroz pitanja, odgovore i igru u prirodi, djeca će puno toga naučiti, družiti se i postati pravi Vodni agenti rijeke Save.

Public utility Vodovod Ltd. Slavonski Brod decided to activate in their local community and engage in the project Water agent. Thanks to the excellent cooperation so far with the Water agency, they decided to join them on the implementation of the activities of the Green Week in Slavonski Brod. Activities  will be held on the promenade along the river Sava.Before practical exercises that are related to Water station, children will pass the qiuz part of the way they adapted the “Eco-guessing.” On the way they adapted to pass through the topics: how come the wastewater to the WWTP, on the method of wastewater treatment of city residents and industry, where they make purified effluent Sl. Brod , to emphasize what can be thrown into the drainage system and can not, in what ways they can protect the environment and water. Through questions, answers and play in the outdoor, near the Sava river , kids will learn a lot, socialize and become real Water agents of Sava river.

reciklaza-vode

Reciklaža vode, put ka održivom domaćinstvu

Voda znači život i zbog toga je izuzetno važno ophoditi se prema njoj pažljivo i sa poštovanjem. Iako nam se čini da je do vode lako doći, odnosno da je zbog prirodnih ciklusa ima svuda oko nas, važno je napomenuti da obilje vode nije svugde na Planeti jednako raspoređeno i da naše ophođenje prema vodi utiče na gotovo sva područja. Naše ne umereno koršćenje čiste vode i prekomerna upotreba hemikalija i pesticida izazivaju trajno oneštećenje svih prirodnih vodotokova. U savremenom društvu kategorizacije zagađivača su podeljene na poljoprivredu,industriju i individualne potrošače. Mi ovde pričamo o individualnim potrošačima koji promenama svojih navika mogu da spasu vodotokove, biljni i životinjski svet u njima i oko njih i time doprinesu da voda koja nas okružuje bude zaista živa i zdrava.

Više na http://terrabija.com/2017/02/07/reciklaza-vode-put-ka-odrzivom-domacinstvu/