spremljanje porabe vode

Koliko vode porabimo pri vsakodnevnih opravilih?

vodna postaja

vodovod, instalacije, kanalizacija

konference

Z varovanjem vode in vodnih virov branimo pravico do življenja.

WATER AGENCYRead More

EVERY DROP IS MERIT THEN SAVE IT le 1 % vode na plantetu omogoča življenje  živalskemu svetu in rastlinam, kateri smo odvisni od sladke vode

Kolektivna odgovornost

Primanjkljaj pitne vode je težava s katero se bo do leta 2030 soočala več kot polovica prebivalstva na Zemlji. Količina pitne vode s hitro rastjo števila prebivalstva naglo pada, vedno večje je tudi njeno onesnaževanje.

Prepovedane teme

Prepovedane debate.Namesto da bi pri nas energetiki vlagali v sanacijo okolja in obstoječih HE, gradijo nove elektrarne, okoljske probleme pa prepuščajo občinskim javnim komunalnim službam. Kot pri Ptujskem jezeru, grozeči ekološki katastrofi, za katerega vzdrževanje in čiščenje so bile odgovorne Dravske elektrarne, pa so to dejavnost opustile.

Kratke novice

Kakšni so finančni prihranki na račun manjših količin izgubljene vode in kakšne še pričakujejo zaradi 2,5 milijona evrov vrednega desetletnega projekta Teovs (Tehnična ekonomska optimizacija vodovodnega sistema), v Vodovodu Kranj niso pojasnili. Leta 2012 so imeli v gorenjski prestolnici kar 42-odstotne vodne izgube, predvsem zaradi dotrajanih vodovodov.

novice

Vodni agenti OŠ Duplek

V petek, 25. 1. 2019 je naš razred obiskal gospod Jož


02, pon 2019   No Comments

Projekt »Vodni agenti Podravja«

Izvajalec projekta: Društvo vodna agencija, Sv. Florij


12, tor 2018   No Comments

Aktivno spremljanje porabe vode v šolskih učilnicah

Na Osnovni šoli Martina Konšaka v Mariboru je včeraj


11, pet 2018   No Comments